«Gjenbrukskunstneren»
Otto Skaret i Rukkedalen
Jeg besøker årlig Nes kommune, og en vakker solskinnssøndag nå i juni ble jeg invitert med til et helt spesielt sted. Turen til Rukkedalen var planlagt som en overraskelse for meg.
Bjarne Widsteen
Skaret-gutan
Nes kommune ville ikke ha skulpturene til Otto, men det ville de ikke finne seg i, så de bestemte seg selv for å komme ned i Nes sentrum. Nå har de begynt å trekke nedover av egen vilje. Først ute var Fogden, som har tatt oppstilling utenfor Ring Eiendom. June Langeland har adoptert han, og skal se til at han får den pleie og omsorg som han fortjener.
Da Otto-parken var oppe til behandling i kommunestyret hadde det seg slik at to vararepresentanter fra høyre ble innkalt. Dette førte til at det ble et knappest mulig flertall mot at det skulle opprettes en skulpturpark. Hadde de vanlige representantene møtt hadde resultatat blitt det motsatte.
Dette vedtaket ble ikke godt mottatt blant den gemene hop. Endelig skulle det skje noe positivt i Nes, men 150.000,- var for mye penger for Nes kommune.
Det finnes heldigvis noen som vet å verdsette originale ideer og den kreative galskapen til en sinnslidende Rukkedøling. Arkitekt Hans Jørgen Hedels (eier av bjørnsenhuset) kom fort på banen og sammen med entreprenør Rolf Rukke og næringsdrivende Kåre Gullingsrud har de opprettet en skikkelig styringsgruppe. Objektene skal utplasseres i Nes sentrum, og grunneiere og næringsdrivende skal adoptere dem. Finansieringen er ordnet og Otto har skrevet under avtalene. Noen objekter blir utplassert i høst og de resterende neste sommer. I dag er det 14 objekter, men Otto mener at antallet nok vil komme opp i 20. Det kan også nevnes at teatergruppa på Nes har tatt kontakt, og ønsker å benytte et par objekter i en oppsetning som er planlagt i vinter. Otto sier han vil lage 2 nye objekter til dette formålet, så sant helsa holder. Han var på sykehus 1. november, og fikk påvist at han hadde sukkersyke, noe som forklarer hans stadig dårligere synssans.
"No ha e so mykji e skull gjort so e må nøkk truge me te å leva eit par år te" sier Otto.
Det aller først møtet mellom Hans Jørgen, Rolf og Otto
Den som ler sist........
GOD HØST!
Etter det negative utslag dette fikk i Nes kommunestyre har slekt og venner tatt kontakt med meg.
De er faktisk litt usikre på hvordan jeg var i stand til å takle dette avslaget som mange med meg opplever som en skam og en vederstyggelighet for Nes kommune.
Jeg kan berolige mine slektninger med at når en har opplevd så mange slag i ansiktet som en har gjort gjennom et langt liv så tåler man et i tillegg.
Da jeg har store problemer med å finne de rette ord og uttrykk og har liten evne til å komunisere er jeg for anledningen nødt til å benytte meg av et plagiat.
Hjalmar som var av romanifolket levde i Ångermans len i Sverige.
Han livnærte seg av å lage visper, koster og feiebrett som han drog rundt  og solgte.
Han hadde stadig problemer med Lenstyrelsen eller store deler av den gemene hop.
Men Hjalmar var ikke en type som mistet motet, noe som han bekreftet ved å lage en nidvise som han sendte til Lenstyrelsen i Ångermans len.
"Vid Ångermanselven sat Hjalmar och skjet,
Och fåglarna hakkade der i,
Och lopporna dansade och lusarna bet,
Men like forherdad sat Hjalmar och skjet"

Da jeg føler meg i samme situasjon som Hjalmar må min verson av visa bli:
"Ved Rukkedalselve sat Skalen og dreit,
Og fugladn hakka der i,
Og løppa ho dansa og lusa ho beit,
Men like iherdig sat Skalen og dreit"

En god høst til alle!
Otto Skaret Nesbyen
Torsdag 14.12 ble en gledens dag for alle som har ivret for å få Ottos gjenbrukskunst ut i det offentlige rom. Men det var på hengende håret, selv om det nok ikke har vært tvil om at det ville skje på en eller annen måte. På kommunestyremøte var det kun arbeiderpartiets representanter som var for, men i pausen lyktes noen av dem og overtale høyrerepresentant Kristian Høva og Gudbrand Gulsvik til å støtte forslaget om å bevilge kr.100.000.- til prosjektet. De andre representantene gikk inn for kr.50.000.- , med unntak av Ingunn Fagermoen fra høyre som var imot hele prosjektet. Da denne nyheten nådde Rukkedalen, var det ikke lenge før Storken og ungdomen i ren glede begynte å bevege seg ned mot sentrum for å sikre seg en plass. Å sannelig, når folk på Nes våknet opp hadde de tatt oppstilling på oversiden av sentret.
Storken og Ungdom
28.01.2007 To nye objekter fra Otto. Les om dem på menyen til venstre
26.01.2007 var det premiere på Komedie i mørket med "dei sceneleuge", med to av Otto`s objekter som sentrale rekvisitter på scenen, Komuneparasitten og Sorenskriveren.
Bilder 26.01.07
25.03.2007 Natt til søndag ble ene armen til "ungdom" revet av.
Født 18.03.35. Han startet i arbeid allerede som femte-klassing. Den gang var det med tømmerhogst, og senere som selvstendig tømmerkjører.
Etter hvert ble han industriarbeider og lastebilsjåfør i Oslo-området, og begynte tidlig med loftsrydding og skrapjern. Med tiden ble han antikvitetshandler på heltid, og er en velkjent, og høyt ansett person i miljøet p.g.a. sine kunnskaper på området. Otto Skaret er en person som innehar kunnskaper på mange områder, både innen faget sitt, og om kultur og historie.  Han har også et stort sosialt engasjement, og er opptatt av barn og ungdoms oppvekstvilkår. Dette kommer også fram i kunsten hans, som er produsert utelukkende av skrapjern av sekunda kvalitet.
Otto Skaret er en velkjent person i bybildet, og må betraktes som en av de siste virkelige bygdeoriginalene. Han har en skarp tunge og en særdeles velutviklet humoristisk sans, noe som ofte frembringer gapskratt.
Figurene ble til i en tid da Otto ikke var helt i form, og hadde mange tanker og følelser som skulle ut. Arbeidet var meningsfylt, og det gav han fred og ro å holde på med figurene.
Ottos figurer formidler sterke meningsytringer, som det er verdt å tenke over.
Nå vil folk få muligheten til å vurdere, og glede seg over figurene og hva de står for.
-Jeg håper de vil gjøre Gamle Nes til et mer attraktivt sted for fastboende og turister, sier Otto.
Da Otto har bestemt seg for å selge sitt sted i Rukkedalen, og flytte til mere urbane strøk, avholdt han auksjon på nedre Vissebråten den 3. juni. Såkaldt fremskutt dødsboauksjon som han selv kalte det!
Åpningen av Ottofigurene ble en gedigen suksess. Alt klaffet!  Sjelden har man kunnet se så mange glade og fornøyde fjes, selv om man nok burde kunne si at det var noen som burde vært der, men som glimret med sitt fravær. Hovedpersonen selv strålte om kapp med sola. Men kjole og hvitt skulle det være på en sådan dag! Kvelden ble avsluttet med Otto-buffet på Restauranthuset Rett Rundt Hjørnet, hos "Saue-skallen",  og møtet mellom Otto og Embrik Kørffeset  ble en seanse som de fremmøtte aldri i livet kommer til og glemme. Dette er det største som har skjedd på Nes siden MS Beia ble sjøsatt.
Han Otto Skaret, han kan det han,
du finner ikke maken i Norges land.
Med eit koseleg smil, og ein godseleg
latter
me ser, disse figurane som glede
oss gjer.
Me frydar oss over det originale
og rare,
det gjer helsebot og glede,
dette fenomenale,
ja, det er reint som medisin,
ja, som sprudlande vin.
No vil Nesbyen bli berømt for sine
figurar,
turismen finn ein utveg for alle sine
turar.
So berre fortsett, Otto,
me vil gjedne ha meir,
og det er plass til fleir.
Med humoristisk sans
kjem ein veldig langt.
                                Barbro
Nesbyen.net
Ottoåpningen 09.06.07
Klikk på bildet for video
Klikk på bildet
for video
Bilder 10.08.07
Fikk du ikke med deg gjenbrukskunstner Otto Skaret i Norge Rundt. Fortvil ikke! Du kan se det her. Klikk på Norge Rundt-logoen over og se.
Klikk på bildet for flere bilder
Nytt objekt fra gjenbrukskunstneren
Materialisering av hvordan livet til en alvorlig, sterkt sinnslidende utartet seg i fordums tid.
16.9.07
14.03.08 Turistsjef Birgit Rustberggard og Otto
Dette burde jo kunne la seg ordne nå som Hr. Bjørn Kjos har bestilt ikke mindre enn 50 nye fly fra Seattle.
Les Kari Nässelquist Solberg`s leserbrev til Otto i Hallingdolen
27.03.08
Otto`s postkort
22.06.2008 Postkort er under produksjon, og vil være  i salg i løpet av kort tid. Det blir 4 varianter i A5-format, og 4 i A6. Otto skal ha bod på Hallingmarken, så du får muligheten til å kjøpe dem der, eller stikke innom for en prat. To av figurene vil også stilles ut.
Klikk på bildet over for å se postkortene.
Otto vedlikeholder