Nesbyens yngste skomaker

Otto Skaret engasjerte seg tidlig i arbeidslivet. Allerede i 2-års alderen var han i full gang som lappeskomaker. Han bodde den gang på Hansamoen i Nes.
Hans største konkurent var den svenske skomaker Charles Molin, som hadde verksted og bolig i Gremskagården. Molin var bjødnabeint og derfor ikke så lett til beins.
Otto var derimot lett på foten, så han kunne både hente og bringe sine arbeider. Det er vel lett å forstå at på den tid var Otto Nesbyens mest populære skomaker.