Engebret Soot
Kanal og slusebygger

Han ble født på plassen Soot i Aurskog kommune den 26.mai 1786.
Av hans arbeider kan nevnes:
Fredrikstadvassdragets 4 sluseanlegg: Brekke, Krappeto, Strømsfoss og Ørje.
Otteidanlegget i Marker kommune var også et mesterverk som ble åpnet i 1827.
Sootkanalen som ligger i Autskogområdet hadde flere mil med kanaler samt fenomenet Steinslusene ved Skotterud.
Engebret Soot døde på Otteid den 3. mars 1859.


Skulpturen er laget av. Vedfyrt hetvannsbereder, hatten av ekspansjonstank til samme bereder. Armene og beina er varmerør fra fyringsanlegg. Hodet er bremsetanken av en lastebil Volvo Titan. Resten er delene er div. skrapjern.

Gjenbrukskunstner Otto Skaret