Fogden

Var ansatt i de Ringerikske og Hallingdalske Fogderi. Han hadde etter nåtidens begrep en vanvittig høy sosial status, så skogeieren måtte stå med lua i handa under samtale med Fogden. Når en offentlig bygning skulle oppføres, var Fogden rundt hos skogeierne og blinket ut tømmer av beste kvalitet. Dette måtte skogeieren sørge for å få hogget og kjørt og måtte levere til den pris Fogderiet bestemte. Det Ringerikske og Hallingdalske Fogderi opphørte i 1827.
 På folkemunne het det: Fogden var så fiin på det at bortsett fra sin fjærpend kunne ikke han nedlate seg med sine hender at tage i nogen type værktøy eller andre gjænstande, ikke engang kaffekjelen.


Fogden er laget av:
Fundament: Bumbert enderondell av gammel kulemølle
Kroppen: Vedfyrt varmtvannsbereder
Hode: Bremsetrykktank av gammel Scandia Vabis
Ører, nese og tenner: Diverse smådeler
Flosshatten er kanna av et heimbrentapparat.


Gjenbrukskunstner Otto Skaret