Hoveddelen er laget av:
 • Varmttvannsbereder med frostsprekk
 • Diverse deler av stålplater
 • Rør i diverse dimensjoner
 • Kanalstål UNP 100

Meningen med dette objektet er å materialisere hvordan livet til en alvorlig, sterkt sinnslidende utartet seg i fordums tid.
En tar utgangspunkt helt tilbake til ca. år 1920, dette for å presisere at det er skjedd en viss forbedring da Lierasylet ble åpnet i år 1926. Noe særlig bedre ble det ikke før noen  år senere da medisinske preparater gradvis reduserte bruken av tvangsmidler.
Objektet beskriver historien kun fram til år 1960.
En gjør oppmerksom på at hver eneste detalj på INDIVID har en konkret betydning.

Litt personlige opplysninger:
Jeg har selv vært pasient på Lierasylet i mange år, også på avd. D-MANN.
I perioder hadde jeg tillatelse til å besøke venner på de tyngste avdelingene også på isolatgangene. Jeg vil takke overlege Herlovsen og Hjørdis Mundal, samt Mandius Hatløy for denne tilliten.

Ekstra detaljer:
 • Noen messingbjeller som ikke kan lage lyd.
 • Ett øre. ett normalt øye, -det andre er svart.
 • 2 stk. neseklyper for okse.
 • 2 stk. sakser, skreddersaks og manskjær for hest.
 • 1 stk. karbidlykt som ikke gir lys.
 • 1 stk. rakett fra krigens dager.
 • Kunnskapens nøkkler med begrenset tilgjengelighet.
 • 1 stk. fotlås (tukthuslås) med kjetting.
 • Begge armene samt ene benet er amputert.
 • Ene hånda er erstattet av en reveklype, mens ene beinet er en rørtang.
 • Nevnte defekter har en absolutt årsak.
 • 1 stk. elektrode fra en forniklingsanstalt.
 • Flere nøkler uten lås. Flere låser uten nøkkel.
 • Et hjerte, halvparten svart, halvparten rødt.
 • 2 stk. gamle bendebjørner.
 • 1 stk. gammel korketrekker.
 • 1 stk. gammel lauvkniv, strategisk plassert.
 • 1 stk sauesaks.
 • 1 stk. stort og tungt nøkkelknippe. Dette var nødvendig på grunn av mange låste dører. Men knippet huskes best som et meget fryktet våpen når det gjaldt å opprettholde en meget streng disiplin.
 • En bumbert enderondell av tank vil fortelle at individ var å betrakt som et intelligent vesen.


Gjenbrukskunstner
Otto Skaret