Otto har truffet Ragnhild Voldbakken, den mest sjarmerende av alle kjerringer på kjerringtorget.
Ragnhild Voldbakken danser for Otto
Nesbyens ukronede dronning,Wence Sundt Gullingsrud og Otto har funnet tonen.
En gammel bekjent, psykiatri-professor Olafur Halgrimson dukker plutselig opp. Det blir et hjertelig  møte, og Olafur er intressert i å høre om det nye objektet som Otto har kalt "et individ", da dette er et objekt som inneholder elementer som kommer inn under hans fagområde.
Olafur avtaler å komme innom og se på "et individ" og vurdere det. Noe Otto setter stor pris på.
TILBAKE TIL OTTO