Bankkasserer L.O. Blingsmo

Ole Larsen Blingsmo tiltrådte stillingen som bankkasserer i Nes Prestegjeld Sparebank i 1920 og virket i denne jobben i 35 år. Han var godt rustet til stillingen, i det han i flere år hadde arbeidet som assisterende kasserer og bokholder. Blingsmo var en rolig og sindig kar som ble vel ansett i bygda. Han var arbeidsom og vennlig.

En har prøvd å få fram en viljesterk, utadvendt og homogen personlighet.


Objektet er laget av:
Kropp: Trykktank som i senere tid er omgjort til koklestokk.
Armer og bein: Tekniske rør fra diverse konstruksjoner.
Hals: Et emnesrør.
Ansikt og flosshatt: Støtpute fra gamelt fyringsanlegg.


Gjenbrukskunstner Otto Skaret