«Gjenbrukskunstneren»
Otto Skaret i Rukkedalen
Jeg besøker årlig Nes kommune, og en vakker solskinnssøndag nå i juni ble jeg invitert med til et helt spesielt sted. Turen til Rukkedalen var planlagt som en overraskelse for meg.
Bjarne Widsteen
Langt inne i skogen hos Otto, fikk jeg en stor kunstopplevelse, som gav meg skikkelig «hakeslepp». Ute på tunet raget en masse festlige «statuer», sveiset sammen av dunker, rør, spann og «dingser», som etter ferdig montering var malt i harmoniske farger.Alle komposisjonene var skikkelig katalogisert og hadde sine lokale historier fra Hallingdal.Ottos kunstneriske framstilling av en bygdeoriginal, en sær hest eller en sorenskriver fra riktig gamle dager frambrakte en gapskratt som gjalla i åsene.Vel hjemme i Oslo sitter jeg og ser for meg en fremtid for disse kunstverkene, på et tilgjengelig sted for alle. I fantasien ser jeg turistbusser med utadvendte spanioler eller kameraknipsende japanere myldre rundt Ottos livsverk. For barn må jo dette kunne bli et eventyr.Det er å håpe at dette ikke forsvinner ut av dalen, men at noen med makt og innsikt i nærmeste framtid finner en egnet jordflekk til disse figurene.

Dato: 02.07.05 | HALLINGDØLEN | Lesarbrev
Fogdens kaffekjel
Storken
Kommuneparasitten
Engebret Soot
Beinsnoken
Storemann
Sorenskriveren
Ungdom
Ragnhild Snikkermoen
Oskar Skaret
Muldyret
Mislykka
Svinta