Turistsjef Birgit Rustberggard og Gjenbrukskunstner Otto Skaret. Vekteren skal til Sevre kraftstasjon.