Ragnhild Snikkerstugun

Kom fra Totendistriktet til Hallingdal i 1946. Hun var arbeidssøkende og fikk etterhvert begynne å hogge reisved for en skogeier i Flå. Dette arbeide utførte hun på en meget tilfredstillende måte og fikk ganske fort prøve seg på tømmerhogst. Det viste seg at hun ble en dyktig tømmerhogger som fullt ut holdt følge med de fleste av mannfolka. Det ryktes at hun også hadde et godt forhold til mannfolk. Dette var kanskje en medvirkende årsak til at hun på folkemunne gikk under navnet "Gravill". Hun forlot Hallingdal like plutselig som hun kom og siden har vist ingen hørt fra henne.

Skulpturen er laget av:
Trykkvannstank. Halvparten av bremsetank av Scandia 80. Diverse rør fra fyringsanlegg, kanalstål og smådeler.


Gjenbrukskunstner Otto Skaret