Ungdom

Ungdommen av i dag får enormt mye klager. Det finnes selvfølgelig mislykket ungdom i det samfunnet vi lever i, men hvem som er skyldig i dette forhold kan diskuteres.
Ungdommen selv er selvfølgelig ikke de skyldige.
Her burde samfunnet ha mye mer å stille opp med.
Med denne figuren vil en vise at det også finnes utrolig mye kjekk ungdom.
Disse har i våre dager heldigvis muligheter til en god utdannelse og kan tre inn i gode, viktige stillinger - til nytte og glede for hele landet.

Gjenbrukskunstner Otto Skaret