Komposisjon over gammel norsk smijernskunst.

Dette er objekter av et gjerde som sto i Sørkedalsveien i Oslo. Det ble revet år 1962. En fant ut på den tid at produsenten måtte være Frognerkilens Verksted. Det ble etablert i 1874. En vil anta at gjerdet ble produsert etter kjøperens tegning i perioden 1874 til 1883. I følge kurant reklameplakat fra Frognerkilens verksted fra år 1883 har en brakt i erfaring at det etter denne tid gikk over til å produsere kun agerbruksredskaper for bruk med heste. Det hadde likevel muligheter for senere å produsere gjerder etter egne tegninger. Frognerkilens verksted hadde utsalg i Stenersgata1 i Kristiania. Der kunne man kjøpe agerbruksredskaper samtidig som man også kunne bestille gjerder i smijern. Hvordan det senere har gått med Frognerkilens fabrikk er for undertegnede noe tvilsomt da en har fått flere opplysninger. Noen går ut fra at det ble nedlagt i 1957. Noen andre mener at det var bombet under andre verdenskrig og deretter ikke oppbygd. Frognerkilens verksted låg vakkert til ved Frognerkilen rett overfor Oskarsborg på Bygdø. Den gang gikk det også jernbane slik at fabrikken også reklamerte med lett adkomst for henting av maskiner og utstyr.

En ber dem som studerer portalen om å betrakte den vakre ornamentikken. De vil da legge merke til at alle ornamenter er klinket i sammen med nagler, da lysbuesveisen eller autogensveisen enda ikke var oppfunnet på denne tiden.

Høyde:4,0m -Bredde:2,6m -Lysåpning bredde:1,3m

En opererer med en limit på kr. 100.000.-