Oskar Skaret
Født 17.mai1911, død 19.nov.1994.

Han kjørte med Svinta i mange år. Mest for Nes kommune som den tida hvert år hadde drift i Sevrelia.
Kjøringa foregikk på den måten at han først hentet et doningslass med etterhengende dubbellass. Dette ble lastet av på langbakkene, hvoretter et lignende lass ble hentet. Når han så kom tilbake til langbakkene, ble det første lasset hengt etter som langvende. Turen gikk så ned gjennom Børtnesødegården og ned til stranda på Børtnes. Han kjørte også to vintre fra Dollhuslia i Gulsvik. Det var kjøring av samme type og omlastningsplassen var da på Sjåheim. Han kjørte også langvende i meget vanskelig terreng, blant annet i Sandebakkene.
Oskar Skaret var kjent som en meget dyktig tømmerkjører.


Skulpturen er kun laget av skrapjern av sekunda kvalitet.

Gjenbrukskunstner Otto Skaret