Muldyret

Muldyr ble importert til Norge allerede under seilskutetida. De var populære særlig fordi de nærmest var altetende. Det var gjerne mindre gårdsbruk som benyttet disse. Den ble brukt både i jordbruksarbeide og delvis i skogen.

Materialene til Muldyret ble hentet hos Atle Teigen på jerntomta i Drammen. Vi fant det meste bortsett fra halen som ikke var å oppdrive. Atles fetter, Ståle Teigen på Skotselv - ble forespurt om han kunne skaffe en hale til Muldyret. Han lovet å lete etter en slik en, og da vi kom fram lå halen rett utenfor porten. Gode venner har vært til støtte for undertegnede under produksjon av figurene.
En takk til alle disse!


Gjenbrukskunstner Otto Skaret