Dagmar Helliesen Ringstad - Bildemaler
Marlon D. Kålvik (Torkel Arnesen)
Formidler kunst fra lokale og internasjonale kunstnere.
Et handel her vil alltid kunne betraktes som en god investering!
EN UTSTILLING OM, I OG FOR NATUREN.
~ Huldre ~ Fotografier ~ Malerier ~
Utstillingen presenterer natur - og menneskemotiver i bilder og foto utført av Anne Marie Häninger Birkelund, med gjesteutstillere som; skulptør Bjørn Ove Myhre, og billedkunstner Grete Johansen.
Les mer....


FESTSPILLENE I NESBYEN
Årets festspillutstilling viser arbeider av Trine Folmoe, Even Richardson, Per Lundgren og Harald Kolderup.
Sorenskrivergården
Vernissage
Søndag 30. mai kl.18.00
Les mer...
I Gudes fotspor
Tusjtegninger av Randi Wardenær
I Gudes fotspor
Randi Wardenær
Dagmar
Helliesen Ringstad
Torkel Arnesen
Vebjøn Sand
Gamle Nes
Stasjonsveien 8
3540 Nesbyen

"Marlon D. Kålvik"
Torkel Arnesen f. 1952
Tegner, maler, og skulptør

Utdannet ved Vestlandske kunstakademi.
Innkjøpt av bl.a. Statoil, Norges bank, Oslo Kommune og Bergen Kommune

Torkel Arnesen beskriver den stadig tilbakevendende historien om våre melankolske måter og oppleve oss selv og omgivelsene på. Eller de triste og uoppnåelige drømmene alle vet ikke kommer til å bli virkelighet.

Torkel Arnesen har en enorm produksjon spredt over hele landet. Håndkolorerte tresnitt, akvareller og treskulpturer for det meste. Per i dag er det svært mangelfull oversikt over samlet produksjon, bortsett fra kunst innkjøpt av offentlige instanser og firmaer. Det er kunst av stor betydning og produksjonen er omfattende. Det er veldig viktig at folk får mulighet til å kjøpe bilder av Torkel.
Det er et lite utvalg i Galleri Bjørnsen, men det jobbes med å få Torkel til å ta opp igjen produksjonen av tresnitt. En tresnittpresse er skaffet til veie, og det jobbes med å skaffe Torkel et atelier.
"Marlon D. Kålvik" er sannsynligvis den mest begavede nålevende kunstner i Hallingdal.
Torkel Arnesens fanside på facebook
Fanside:
Torkel Arnesens kunst skal frem i lyset
Nettgalleri     Galleriet     Gudebildet