Marlon D. Kålvik (Torkel Arnesen)
Dagmar Helliesen Ringstad - Bildemaler
Formidler kunst fra lokale og internasjonale kunstnere.
Et handel her vil alltid kunne betraktes som en god investering!
Gamle Nes
Stasjonsveien 8
3540 Nesbyen

EN UTSTILLING OM, I OG FOR NATUREN.
~ Huldre ~ Fotografier ~ Malerier ~
Utstillingen presenterer natur - og menneskemotiver i bilder og foto utført av Anne Marie Häninger Birkelund, med gjesteutstillere som; skulptør Bjørn Ove Myhre, og billedkunstner Grete Johansen.
Les mer....


EN UTSTILLING OM, I OG FOR NATUREN.
~ Huldre ~ Fotografier ~ Malerier ~

Utstillingen "Barføtt" har som mål å bringe kunsten til naturen og skape bro mellom det moderne samfunn, og påminne om viktigheten av samspillet mellom natur og menneske. Både forskning og erfaring viser, at barn og voksne, som er aktive i naturen, får stimulert deres sanser. De oppnår større glede, får mulighet for fordypelse og kan finne ro i en travel hverdag.
I foreksempel samisk tradisjon finnes det ikke noe strengt skille mellom kultur og natur. Menneske og menneskelig aktivitet oppfattes som en del av naturen. Filosofen Michel Serres og introduksjonen, mener forholdet mellom menneske og natur må basere seg på gjensidighet og at vi må fokusere på de båndene som knytter oss til naturen slik at vi kan få en bærekraftig utvikling sammen med den.
Det er på tide at vi ser på oss selv som en del av naturen, i stedet for at naturen kun er en resurskilde for oss. Vi er naturen, og det er det denne dagen i skogen forhåpentligvis skal minne oss litt på. "Respekter alle ting som er plassert på denne jorden. Mennesker, dyr, planter, fjell, trær - alt er like viktig." Utstillingen presenterer natur - og menneskemotiver i bilder og foto utført av Anne Marie Häninger Birkelund, med gjesteutstillere som; Bjørn Ove Myhre og billedkunstner Grete Johansen.
VEIBESKRIVELSE:
Nesbyen, Møllevegen. Fra museet: Gå over broen og følg markering opp i skogen.

Lørdag 5. juni kl. 15.00 - 20.00

Søndag 6. juni kl. 15.00 - 18.00

VELKOMMEN!


FESTSPILLENE I NESBYEN
Årets festspillutstilling viser arbeider av Trine Folmoe, Even Richardson, Per Lundgren og Harald Kolderup.
Sorenskrivergården
Vernissage
Søndag 30. mai kl.18.00
Les mer...
I Gudes fotspor
Tusjtegninger av Randi Wardenær
I Gudes fotspor
Randi Wardenær
Dagmar
Helliesen Ringstad
Torkel Arnesen
Vebjøn Sand
Nettgalleri     Galleriet     Gudebildet